הקמה
חדשנות ישראלית
מפעלים
תיירות
הועלו לאחרונה

פארק התעשייה קריית גת
מסיב כותנה לסיב אופטי

dfgdfgdfg